Przetargi szpitalne – kiedy zamówienie usług lub towarów wymaga rozpisania przetargu?

Przetargi szpitalne to formalny proces (https://centrum-medicus.pl/przetargi-szpitalne-co-musisz-wiedziec/), w ramach którego instytucje publiczne zapraszają do składania ofert na dostawę określonych towarów lub usług. Celem każdego procesu przetargowego jest osiągnięcie najlepszego stosunku wartości do ceny, a aby to osiągnąć, należy zastosować odpowiednią procedurę. Ogólnie rzecz biorąc, przetargi nie są wymagane w przypadku zakupów o niewielkiej wartości (np. 250 euro) lub gdy bardziej odpowiednia jest inna metoda zamówienia (np. otwarty rynek). Wymogi dotyczące przetargów różnią się w poszczególnych radach w Irlandii, ponieważ każda rada ma swoje wewnętrzne procedury i zasady. Generalnie jednak większość publicznych instytucji zamawiających wymaga formalnego przetargu na zakup usług lub towarów o wartości przekraczającej określony próg (który może być inny dla każdej instytucji).

Wymagania przetargowe

Jeśli zamierzasz zawrzeć umowę, musisz najpierw ogłosić przetarg. Dzieje się tak dlatego, że prawo wymaga, aby instytucje publiczne uzyskiwały najlepszą wartość za pieniądze podatników, a jednym ze sposobów zapewnienia tego jest ogłoszenie przetargu. Jednak w niektórych okolicznościach można udzielić zamówienia bez formalnego przetargu. Jest to tak zwane „udzielenie bezpośrednie” i jest ono zazwyczaj stosowane, gdy towary lub usługi, które mają być dostarczone, są łatwo dostępne na rynku, a szczególne wymagania instytucji publicznej nie są głównym czynnikiem przy wyborze dostawcy. Rozważając bezpośrednie udzielenie zamówienia, należy być w stanie wykazać, że formalna procedura przetargowa byłaby nadmiernie uciążliwa – na przykład poprzez wymóg sporządzenia specjalistycznej lub złożonej specyfikacji dla towarów lub usług.

Prawny obowiązek Rady do przeprowadzenia przetargu

Wszystkie rady mają prawny obowiązek ogłaszania przetargów na prace budowlane podejmowane w ich granicach administracyjnych. Zapewnia to, że otrzymują one najlepszy możliwy stosunek jakości do ceny oraz najlepszego wykonawcę do danej pracy. Chroni to również radę przed roszczeniami prawnymi wobec niej w przyszłości. Jeżeli rada nie przeprowadzi przetargu na roboty budowlane, a zamiast tego przyzna zamówienie bezpośrednio wykonawcy (np. wykonawcy, który znajduje się na liście zatwierdzonych wykonawców rady), wykonawca może mieć prawo do zaskarżenia rady z powodu naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz nieprzestrzegania przez radę jej własnych wewnętrznych procedur przetargowych. Oprócz prawnego obowiązku przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane, rada ma również prawny obowiązek przeprowadzenia przetargu na zakup pewnych towarów i usług, których koszt przekracza określony próg. Progi różnią się w zależności od rady, ale prawo wymaga, aby te towary i usługi były przedmiotem przetargu (tj. wystawione na sprzedaż) bez względu na ich koszt. Co do zasady, progi zamówień publicznych są następujące: Rady mają również prawny obowiązek ogłaszania przetargów na pewne rodzaje usług, w tym na wywóz śmieci, sprzątanie lub usługi gastronomiczne, jeśli oczekuje się, że będą one świadczone w sposób ciągły.

Rodzaje kontraktów

Istnieją dwa ogólne rodzaje umów, które rady wykorzystują do zakupu towarów i usług – umowy na czas określony i umowy na czas nieokreślony. Ogólną zasadą jest, że wszystkie kontrakty muszą być przyznawane w drodze formalnego procesu przetargowego. Istnieją jednak pewne wyjątki.

Kontrakty na czas określony

Kontrakty terminowe to kontrakty, które mają jasno określoną datę rozpoczęcia i zakończenia, na przykład roczny kontrakt na wynajem pojazdu lub 18-miesięczny kontrakt budowlany. Korzyści z kontraktów terminowych są takie, że łatwiej jest je zaplanować i ująć w budżecie oraz zapewniają one stałą stawkę za usługę przez określony czas.

Kontrakty na czas nieokreślony

Kontrakty na czas nieokreślony to kontrakty bez określonej daty końcowej, na przykład kontrakt na usługi sprzątania. Korzyści z kontraktów na czas nieokreślony polegają na tym, że dają one wykonawcy zachętę do świadczenia wysokiej jakości usług po obniżonych kosztach, ponieważ kontrakt może być przedłużany okresowo lub na stałe.

Przetargi na roboty budowlane

Jak wspomniano powyżej, wszystkie rady mają prawny obowiązek ogłaszania przetargów na roboty budowlane. Roboty budowlane to kontrakty na zaprojektowanie, budowę lub stałe utrzymanie obiektu fizycznego, na przykład zaprojektowanie i budowa nowej drogi. Rady przeprowadzają przetargi na roboty budowlane i zarządzają nimi, stosując proces znany jako kontraktowanie metodą „zaprojektuj i wybuduj”. W przypadku kontraktu typu „zaprojektuj i zbuduj”, wykonawca jest odpowiedzialny zarówno za projekt, jak i za budowę projektu. Oznacza to, że wykonawca jest odpowiedzialny za zidentyfikowanie najbardziej opłacalnego projektu, materiałów i dostawców. Wykonawca jest również odpowiedzialny za zarządzanie projektem i zapewnienie, że zostanie on zrealizowany na czas i w ramach budżetu. To kontrastuje z tradycyjnym kontraktowaniem, gdzie wykonawca jest odpowiedzialny tylko za budowę.

Wnioski

Istnieje szereg sytuacji, w których towary lub usługi są nabywane bez konieczności przeprowadzania formalnego przetargu. Jednakże, ogólnie rzecz biorąc, prawo zamówień publicznych wymaga, aby wszystkie instytucje publiczne ogłaszały przetargi na zamówienia. Zapewnia to osiągnięcie najlepszego stosunku jakości do ceny, a także chroni te instytucje przed zarzutami prawnymi ze strony wykonawców, którzy uważają, że powinni byli otrzymać zamówienie.


Kategorie