Regulamin sklepu

Informacje ogólne. 
1.Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep Rayo sklep on-line
2. Właścicielem Rayo sklep on-line jest firma Rayo sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. B. Krzywoustego 82-86, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP: PL 8961428281, REGON: 020483945. 
3. Jedynym prawidłowym adresem internetowym Rayo sklep on-line jest http://www.rayo4x4sklep.pl
5. Zasady korzystania z Rayo sklep on-line określa niniejszy Regulamin i korzystanie z serwisu http://www.rayo4x4sklep.pl oznacza jego akceptację.
6. Wszelkie wątpliwości i pytania związane z obsługą Rayo sklep on-line należy kierować na adres info@rayo4x4.pl 

Rejestracja Użytkownika. 
1. Aby stać się Użytkownikiem Rayo sklep on-line należy zarejestrować się na stronie http://www.rayo4x4sklep.pl
2. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu krótkiego formularza w którym należy podać imię i nazwisko, login, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
3. Osoba zarejestrowana ma wgląd do swoich danych w zakładce Twoje konto oraz ma obowiązek uzupełnić swoje dane po pierwszym zalogowaniu oraz aktualizować je po każdej zmianie. 
4. Dane osobowe wykorzystywane są tylko do realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim. 
5. Rejestracja na stronie http://www.rayo4x4.pl/sklepjest równoznaczna ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sklep danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002r. Nr 102 poz. 926, z późniejszymi zmianami). 
6. Rayo sklep on-line zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. 
7. Osoba, której konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Rayo sklep on-line.
8. Rayo sklep on-line zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną zarejestrowanym Użytkownikom. Osoba zarejestrowana może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości przez wysłanie listu z odmową na adres info@rayo4x4.pl . 

Zamówienia. 
1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem serwisu http://www.rayo4x4sklep.pl, w formie umowy zawieranej na odległość. Umowa sprzedaży realizowana jest pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym Rayo sklep on-line zwanym dalej Sprzedającym. 
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
Zamówienia przyjmowane są za pomocą formularza do zamówień oraz poprzez składanie indywidualnych zamówień droga elektroniczną na adres http://www.rayo4x4sklep.pl Zamówienia złożone drogą elektroniczną należy przed zakupem potwierdzić poprzez wypełnienie formularza do zamówień, podając niezbędne dane. 
3. W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych - Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży. 
4. Złożenie zamówienia przez Kupującego zostanie potwierdzone drogą mailową z podaniem szczegółów związanych z danymi niezbędnymi do uregulowania płatności za zamówienie. 
5. Każde złożone zamówienie przez Kupujący jest przechowywane w bazie danych sklepu i Kupujący zawsze ma do nich dostęp.
6. W przypadku braku kontaktu i wpłaty za złożone zamówienie, po upływie 14 dni od jego złożenia - system sklepowy automatyczne usunie takie zamówienie. 
7. W tytule przelewu za zamówienie, należy wpisać wyłącznie odpowiedni NUMER ZAMÓWIENIA. Numer zamówienia znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. 
8. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. 
9. W przypadku braku zam&´wionego artykułu w magazynie Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia. Kupujący może wyrazić chęć realizacji zamówienia przez Sprzedającego w terminie późniejszym.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie http://www.rayo4x4sklep.pl bądź do dokonywania w nich zmian. 
11. Sprzedający wystawia faktury, na życzenie Kupującego. 

Ceny. 
1. Ceny oferowanych artykułów znajdujących się na stronie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
2. Do każdego zamówienia przy jego podsumowaniu dodawane są koszty przesyłki.
a) Koszt przesyłki przy złożeniu zamówienia na jeden towar wynosi w zależności od wagi i rozmiaru od 30zł. 
b)W zależności od ilości i rodzaju zamówionych artykułów opłata może ulec zmianie. 

Płatności. 
1. Należność za zamówiony towar pobierana jest w formie przedpłaty na konto, lub płatna kurierowi przy odbiorze zamówionego towaru. 
2. Płatność należy przesłać na konto Bank Zachodni WBK S.A 1 O w Oławie 96 1090 2428 0000 0001 0706 8183
3. W opisie przelewu należy podać: numer zamówienia. Numer zamówienia znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
4. W przypadku braku kontaktu i wpłaty za złożone zamówienie, po upływie 14 dni od jego złożenia - system sklepowy automatyczne usunie takie zamówienie.
5. W uzasadnionych przypadkach Kupujący powinien kontaktować się ze Sprzedającym pisząc na adres info@rayo4x4.pl Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w tytule listu wpisując Płatność. 

Przesyłki. 
1. Rayo sklep on line realizuje zamówienia tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Przedmioty zakupione w sklepie wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych od ich opłacenia lub przy formie płatności pobranie i zamówieniu złożonemu do godziny 14 natychmiastowo po jego potwierdzeniu . Termin nadania przesyłki może ulec zmianie, jeśli Kupujący wyrazi zgodę na otrzymanie przesyłki w innym terminie lub na innych warunkach.
3. W czasie urlopu Sprzedający przyjmuje zamówienia za pośrednictwem serwisu http://www.rayo4x4sklep.pl , przesyłki natomiast wysyła zaraz po powrocie. Zamówione artykuły są dostarczane Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka . 
4. Kupujący ma prawo do zmiany zamówienia, aż do momentu jej wysłania przez Sprzedającego. 
5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.
6. Do zamówienie dolicza się koszty przesyłki, które ponosi Kupujący. 
7. Rayo sklep on line nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiły realizację umowy. W szczególności Sprzedający nie odpowiada za zdarzenia losowe takie jak np. opóźnienia z winy firmy kurierskiej, zagubienie przesyłki przez firmę kurierską lub nie dotarcie przesyłki z powodu podania błędnych danych adresowych Klienta. 8. Jeśli Rayo sklep on line nie otrzyma od Klienta potwierdzenia o dotarciu do niego przesyłki to zamówienie uznaje się za zrealizowane po upływie 14 dni od daty jej wysłania. 


Reklamacje. 
1. Kupujący ma prawo do zgłoszenia reklamacji na zakupiony towar, w momencie odbioru przesyłki, w którym stwierdził wady techniczne. 
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkód (wraz ze zdjęciami) podpisanego przez Kupujący i dostawcę przesyłki. 
3. Reklamacje dotyczące r&´żnicy w wyglądzie przedmiotów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności w różnicy w barwach i odcieni, nie stanowią podstawy do uznania reklamacji. 
4. Wady reklamowanego przedmiotu należy opisać i przesłać na adres info@rayo4x4.pl 
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu przesyłki. W tytule listu należy wpisać Reklamacja. Opis należy również dołączyć do przesyłki z towarem. Przesyłkę poleconą zawierającą reklamowany towar należy odesłać na adres jej nadawcy. 
5.Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Użytkownika prawa do złożenia reklamacji. 
6. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego wady przedmiotu zostaną usunięte, a jeśli będzie to niemożliwe to w pierwszej kolejności Rayo sklep on line zaproponuje wymianę na taki sam towar wolny od wad. Ostatecznie Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość zamówienia wraz z kosztami przesyłki jeśli usunięcie wad lub wymiana artykułu będą niemożliwe do zrealizowania. 
7. Zwrot pieniędzy następuje wyłącznie na konto bankowe podane przez Kupującego w jego danych rejestracyjnych. 
8. W przypadku gdy Sprzedający uzna reklamację za nieuzasadnioną, zostanie ona rozliczona na warunkach takich jak w przypadku zwrotu bez podania przyczyny. 
9. Wszystkie reklamacje rozpatruje Rayo sklep on line w terminie 21 dni liczonych od daty wpłynięcia opisu reklamacji.

Zwroty. 
1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271, z późniejszymi zmianami), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny. 
2. Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot towaru Sprzedającemu w stanie nienaruszonym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu - zwracane artykuły nie mogą być odpakowane, ani uszkodzone, także nie mogą posiadać śladów użytkowania) wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedającym informując, go o fakcie odstąpienia i przesłać na własny koszt zwracane artykuły w stanie nienaruszonym. 
3. Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu koszty zwróconych artykułów po otrzymaniu ich w stanie nienaruszonym i bez śladów użytkowania. Zwrot kosztów odbywa się jako przelew na konto bankowe Kupującego. 4. Zwracany przedmiot nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu. 
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, które uniemożliwiły realizację umowy.
6. Klient przed wysłaniem zwracanego towaru powiadamia o tym fakcie Sprzedającego wysyłając list elektroniczny na adres info@rayo4x4.pl . Wiadomość należy zatytułować Zwrot i podać w niej numer zamówienia .
7. W ramach rozliczenia zwrotu towaru Kupujący otrzymuje od Sprzedającego wartość zwracanych towarów, a więc bez kosztów przesyłki jakie poniósł przy jego zakupie. 

Realizacja zamówień. 
1. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu należnej kwoty przelewem na konto Sprzedającego, chyba, że Kupujący ustalił inaczej ze Sprzedającym.
2. W tytule przelewu za zamówienie, należy wpisać wyłącznie odpowiedni NUMER ZAMÓWIENIA. Numer zamówienia znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
3. Informacja o otrzymaniu wpłaty za złożone zamówienie jest wysyłana na podane konto poczty elektronicznej z informacją o terminie wysyłki. 
4. W przypadku nieopłacenia zamówienia przez Kupującego w ciągu 14 dni zamówienie zostaje anulowane, a towar wraca z powrotem do sklepu. 
5. Zamówione artykuły są wysyłane listem poleconym priorytetowym lub paczką - w zależności od wielkości przesyłki. 
6. Opłacony towar powinien być wysłany jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania danych adresowych Kupującego. W wyjątkowych przypadkach jeżeli wysłanie zamówienia do Klienta może być opóźnione Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Kupującego. 

Zmiany w Regulaminie. 
1. Rayo sklep on line zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. 
2. Każdy użytkownik będzie miał wgląd w aktualną wersję Regulaminu na stronie http://www.rayo4x4sklep.pl w zakładce Regulamin. 
3. Każdy Kupujący potwierdzając złożone zamówienie zaznacza w formularzu zamówienia akceptację aktualnych zasad użytkowania czyli aktualny Regulamin Rayo sklep on line . W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Kupującego umowa z Rayo sklep on line wygasa. 

Postanowienia końcowe. 
1. Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Rayo sklep on line na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na drodze polubownej lub w przypadku braku porozumienia przez sąd powszechny właściwy siedzibie Sprzedającego.